Logo
Tuli vain mieleeni
Ajatuksia

Ajatuksia

Läskistä lihasta

Keskivartalo- tai vyötärölihavuus on ongelma, josta on tulossa yhteiskunnan Iso Ongelma. Keskivartalolihavuuden täsmähoitoa on laihduttaminen, joka vähentää rasvakudosta enemmän vatsaontelon sisältä kuin ihon alta. Keskivartalolihavan kannattaa laihduttaa liikuntavoittoisesti, koska liikunta vähentää vatsaontelon rasvaa. Vatsalihasten treenaaminen ei erityisemmin vaikuta, vaan tarvitaan pitkäkestoista kuntoa parantavaa liikuntaa, esimerkiksi reipasta kävelyä, hiihtoa tai uintia. (Lähde: Terveyskirjasto)

Mitä ihmiset edellä, sitä ihmisten aikaan saamat rakenteet perässä. Kun hallinto-, suunnittelu- ja viestintärakenteet ovat niin mittavat, että ihmisellä on mahdollisuus uppoutua päiväksi pelkästään organisaation sisäisten palaverien maailmaan, on rakenne liian pöhöttynyt. Päälliköt ja esimiehet nokittavat toisiaan pyrkiessään itse etenemään ja johtajat pelkäävät, että päälliköt tai esimiehet tulevat uhkaamaan heidän asemaansa. Veri ja happi ei kierrä kunnolla päästä varpaisiin ja takaisin, vaan jumittaa jonnekin ja kohta ahdistaa.

Organisaatioita uudistetaan edelleen useimmiten laatikkoleikkien avulla. Tavallaan ymmärrän sen, koska valta- ja vastuusuhteet on helppo visualisoida sen avulla – ja laatikoiden piirteleminen on helppoa. Uskotaanko kuitenkin oikeasti, että toimintaa voitaisiin pysyvästi tehostaa laatikoita siirtelemällä / poistamalla / lisäämällä? Laatikossa on rajat, joten piirtäessään tulee pohtineeksi, että mihin tässä boksissa olevan henkilön tila rajautuu; ja pian pohditaan, miten organisaation sisäinen viestintä ja yhteistyö voisi olla tehokkaampaa.

Organisaation keskivartalolihavuus olisi tehokkaampaa ottaa kuriin unohtamalla koko laatikkokasa ja katsomalla tehtäviä ja ihmisiä. Lapsellista vanhan toistamista, ajattelen itsekin, mutta silti – pitäisi palata takaisin perusasioiden pariin ja miettiä jälleen, että 1. mitä varten olemme olemassa, 2. mihin haluamme matkata, 3. millaisia asioita, taitoja ja työkaluja tarvitaan sinne pääsemiseksi ja 4. millaisia ihmisiä meillä on. Näihin kysymyksiin esitettyjen vastausten myötä voitaisiin hieman viisaammin pohtia, kenen taidot ja sisäinen motivaatio palvelevat parhaiten missäkin tehtävässä.

Kirjoitin tietoisesti sanan ”tehtävässä” – ei positiossa tai monissa eri tehtävissä, vaan yksittäisessä tehtävässä. Päivät koostuvat erilaisista töistä, tarpeista, asiakkaista, henkilöistä; yksi pärjää hyvin yhdessä ja toinen vähän tehokkaammin toisessa asiassa, joten miksi erityisesti vaativampien tehtävien vastuuttamista ei tehtäisi kompetenssien perusteella position sijaan joustavasti koko organisaatiota hyödyntäen? En tarkoita tällä Lars Kolindin spagetti-organisaation mallia sellaisenaan, mutta sitä harkitummin hyödyntäen:

1.     Tehtävä vastuutetaan henkilölle A

2.     Henkilö A julkaisee rekrytointi-ilmoituksen intrassa

3.     Minä katson ilmoituksen ja päätän, että löytyy aikaa, osaamista ja mielenkiintoa tuohon projektiin, joten nostan käden pystyyn ja lähetän lyhyen hakemuksen

4.     Henkilö A päättää, ottaako minua mukaan ryhmään vai ei

5.     Henkilöllä A on valta ja vastuu tehtävän tehokkaasta suorittamisesta

6.     Tehtävän onnistumiseen vähintään suunnitellulla tavalla on sidottu tulospalkkiorakenne.

Yksinkertaista projektijohtamista siis, mutta rohkeammin toteutettuna koko organisaation sisällä ja monipuolisemmin eri asioissa. Joissain projekteissa voin olla esimies, toisissa alainen ja kolmannessa kollega, ehkä minulla on tänä vuonna kaksi suurempaa tehtävää, mutta ensi vuonna monia pienempiä. Hyötyjä on varsin helppo löytää: tehokkaampi jatkuva oppiminen ja parhaiden käytäntöjen leviäminen, verkostoituminen, mahdollisuus balansoida työn ja vapaa-ajan suhdetta elämäntilanteen mukaan ja lisäansioiden mahdollisuus. Haaste: minun täytyy kyetä myymään omaa osaamistani organisaation sisällä ja osoittaa, että olen innovatiivinen, oppimishaluinen ja yhteistyökykyinen.

Organisaatioita voidaan uudistaa laatikkoleikeillä, mutta myös suuremmalla joustavuudella ihmisten haastamisessa ja vastuuttamisessa. Selvitysten mukaan henkilöstön työtyytyväisyys ja –hyvinvointi kasvaa merkittävästi, kun ihmiset tietävät minne ollaan menossa, mitä heiltä odotetaan ja miten asioihin voi vaikuttaa.

Vyötärölihavuuden tärkein hoitokeino on liiasta rasvasta eroon pääseminen ja oikean hormonitoiminnan käynnistäminen liikunnan avulla. Samaa ideaa voi soveltaa keskivartalolihavaan organisaatioon: laitetaan jengi liikkeelle ja tehdään läskistä lihasta.

Tero, Emergency First Response Instructor #291557 ja LesMills-ryhmäliikuntaohjaaja

Leave A Comment