Logo
Tuli vain mieleeni
Ajatuksia

Ajatuksia

Näissä olen hyvä

Kulunut fraasi vaan silti ajaton totuus on, että meistä jokaisella on vahvuutemme ja heikkoutemme. Mielenkiintoista ja haastavaa on, miten erilaisilla ominaisuuksilla varustetut yksilöt saadaan toimimaan tehokkaasti yhteen. Yrityksissä nämä ihmisten ominaisuuksiin liittyvät asiat kuuluvat usein HR-tiimien / People & Culture -yksiköiden vastuulle, kun ne pitäisi olla toimitusjohtajien ja muiden ylimpien johtajien erityisessä fokuksessa erityisesti siinä tilanteessa, jos väitetään ihmisten olevan yrityksen tärkein voimavara.

Vahvuuksien hyödyntämiseksi ne täytyisi ensin tunnistaa jollain tavalla. Osaatko sanoa suoraan viisi erityistä luonteenvahvuuttasi? Erinomaista, jos osasit. Kehityskeskustelut kerran – tai jos hyvin käy, niin kahdesti – vuodessa eivät valitettavasti ole kuin poikkeustapauksissa vahvuuksien tunnistamisen paikka. Niissä käydään edelleen läpi tavoitteet ja erityisesti niistä jäämiset. Toiminnan kehitystä ei osata hakea vahvuuksien tunnistamisten ja yksilöllisten motivaatioiden rohkeampien hyödyntämisten kautta.

Ydinvahvuudet

Luonteenvahvuuksia voidaan tunnistaa useita erilaisia, mutta jokaisella meistä on noin viisi ydinvahvuutta, joiden tietoinen käyttäminen on suoraan yhteydessä hyvinvointiin ja onnellisuuden kokemukseen, jotka näkyvät mm. sitoutumisena, motivaationa ja sinnikkyytenä. Via Characterin mukaiset luonteenvahvuudet on esitelty seuraavassa kuvassa, jotka voit ladata pdf-muodossa tästä:

 

Työyhteisössä, kuten missä tahansa ryhmässä, on erittäin harvoin kahta täysin samanlaisin ydinvahvuuksin olevaa henkilöä. Parhaimmillaan, kun henkilöt oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja käyttämään niitä, yksilö ja koko yhteisö voivat hehkua hyvinvointia, joka toimii myönteisenä spiraalina: menestyminen ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen lisäävät hyvinvointia ja myönteisiä tunteita, jotka edelleen motivoivat rohkeaan kokeilemiseen, jatkuvaan oppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Jos yrityksen tavoitteeksi on asetettu kannattava kasvu ja kilpailuetu positiivisen asiakaskokemuksen kautta, niin yt-prosessien ja porukan ruoskimisen sijasta tämä on huomattavasti tehokkaampi keino siihen: vahvuuksien hyödyntämisten kautta toteuttava liiketoiminta.

Joku sanoo varmasti, että utopistista haihattelua. Hidasta ehkä, sillä tällä tavalla toimien ei tulokset näy vielä seuraavassa kvartaalissa. Mutta seuraavalla tuloskaudella alkavat näkyä ja ne kiihtyvät ja pysyvät.

Ilmaisen luonteenvahvuustestin voi tehdä VIA-instituutin sivustolla.

Ai niin, mitkä ovatkaan omat viisi luonteenvahvuuttani:

  • Oppimisen ilo (Love of Learning): kyky ja into uusien taitojen ja aiheiden oppimiseen, systemaattinen olemassa olevan tiedon kasvattaminen.
  • Uteliaisuus (Curiosity): mielenkiinto eri asioita kohtaan, tutkimisen ja löytämisen halu, elämysten haku, avoimuus.
  • Oikeudenmukaisuus (Fairness): ihmisten kohteleminen samojen oikeudenmukaisuuden ja reiluuden periaatteiden mukaisesti, henkilökohtaiset tunteet eivät vaikuta päätöksentekoon, jokaiselle on tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet.
  • Näkökulmanottokyky (Perspective): kyky ison kuvan näkemiseen ja ymmärrettäväksi tekemiseen, viisaiden näkemysten tarjoaminen
  • Sinnikkyys (Perseverance): päättäväisyys aloitettujen asioiden loppuun saattamiseksi esteistä huolimatta, mielihyvän saaminen asioiden valmiiksi tulemisesta.

 

(photos: coachfederation.com & viacharacter.com)

Leave A Comment