Logo
Tuli vain mieleeni
Ajatuksia

Ajatuksia

Toisten palvelija

Avaintekijänä oma sitoutuminen

Rick Rubin on yksi maailman legendaarisimmista musiikkituottajista ja työskennellyt monien maailman tunnetuimpien artistien kanssa. Yksi hänen elämänohjeistaan on se, että kilpaile vain itseäsi vastaan. Jos tavoitteena on pelkästään se, että tulee tehdä Beatlesia parempaa musiikkia, niin tie voi olla turhan haastava. Jos taas tavoitteena on tehdä tänään parempaa musiikkia kuin eilen, niin kehitystä tapahtuu koko ajan.

Yhdysvaltojen armeijan kenraali Stanley McChrystal johti aikanaan operaatioita Afganistanissa ja erikoisjoukkoja Irakissa. McChrystal muutti hyvin hierarkkisen organisaation toimimaan tiimeinä, joille annettiin paljon päätöksentekovaltaa ja vapauksia. Tärkeintä oli, että päätökset tukevat tehtävää ja ne eivät ole moraalittomia tai laittomia. Kenraali McChrystal perusti toimintamallin siihen, että tietoa jaettiin paljon tiimeille ja tavoitteena oli luoda jaettu ymmärrys toimintatilanteesta, jonka pohjalta tiimien itsenäinen toiminta oli mahdollista.

Marimekon henkilöstöjohtaja Tanya Strohmayer korostaa avoimuuden kulttuuria ja pitää johtamista palveluna, jota yritykset ostavat. Strohmayerin mukaan henkilöstölle ”pitää antaa vapaus toimia omalla tontilla. Tuloksia syntyy, kun omasta työstä otetaan vastuu. Pitää olla yrittäjähenkisyyttä. Itsenäisyys, oma-aloitteisuus ja kyky tehdä päätöksiä edellyttävät, että on tarpeeksi tietoja ja viesti kulkee.”

Kvartaalitalouden kirous

Tällä hetkellä yritykset julkaisevat (tai ainakin tutkivat) puolivuosikatsauksia ja listattujen yhtiöiden kurssit elävät. Osa yrityksistä on ilmoittanut palkanneensa henkilön viemään maaliin jo aloitetut tehostamistoimet eikä vaadi suuria oraakkelin taitoja ennustaa henkilöstölle ikävähköä syksyä.

Liikkeenjohdon konsultti, toimitusjohtaja Tero J. Kauppinen sanoi, että ”kun pelaat jalkapalloa, katsot palloa etkä yleisöä; kvartaalitaloudessa katsotaan yleisöä eikä palloa”. Lopputuloksena on Kauppisen mukaan vaarallisen lyhytjänteinen tuloksen optimointi, jolloin säästöjä haetaan ehkä tuotekehityksestä, markkinoinnista tai henkilöstöstä. Jo vuoden kuluttua saattaa edessä olla ylitsepääsemättömän suuria ongelmia, eikä vain taloudellisesti.

Johtaminen palveluna

Normaali tavoiteasetannan toimintamalli rakentuu pyramidi-hierarkialle. Tällöin hallitus antaa tavoiteluvut ja sitten ne tiputellaan pykälä kerrallaan alaspäin. Ja kun kaikki luvut on ”sulle-mulle-sulle” -meiningillä jaettu, niin sen jälkeen odotetaan henkilöiden innoissaan juoksevan ylhäältä annettujen tavoitteiden perässä riippumatta siitä, mikä on niiden toteutumisen realistinen odotusarvo. Pakko se on juosta, mutta innokkaasta matkasta tulee korpivaellus.

Miksi tiimeille ei voisi antaa päätösvaltaa omien tavoitteiden asettamisessa? Olen vakuuttunut siitä, että lähes jokainen – todennäköisesti jokainen – tiimi laittaisi itselleen todella kovat tavoitteet. Koska tavoite olisi itse annettu, sitoutuminen olisi täysin eri tasolla, sillä ”ylhäältä päin annettujen epärealististen kasvutavoitteiden” taakse ei voisi enää piiloutua. Johto ja hallitus vetäisi annetut luvut yhteen ja katsoisi kokonaisuuden perään.

Mitä enemmän kuulen eri asemissa ja eri organisaatioissa työskennelleiden henkilöiden kokemuksia tai luen organisaatiotutkimuksia, sitä vakuuttuneempi olen siitä, että ”servant leadership” -malli olisi rohkeamman kokeilemisen arvoinen. Tässä mallissa johtaja tietoisesti kääntää perinteisen valtapyramidin ylösalaisin, jolloin johtaja on olemassa mahdollistaakseen työntekijöiden onnistumisen. Johtaja asettaa strategiset raamit ja etenemisen suuntaviivat, mutta ei puutu sitä pienempiin asioihin. Hän seuraa, auttaa, hankkii resursseja ja jakaa tietoa. Tiimit ja henkilöstö asettavat tavoitteet, heillä on valta päättää tavoitteisiin pääsemisen keinoista – mutta samalla heillä on myös vastuu siitä.

Joku voi sanoa, ettei tule onnistumaan. Ei varmastikaan helpolla, mutta jos ja kun onnistuu, niin asemasta riippumatta on hyvä olla ja kilpailuetu on todellinen.

”Asiakkaat eivät tule ensin. Henkilöstö tulee ensin. Jos pidät huolta henkilöstöstäsi, he pitävät huolta asiakkaistasi.” (Richard Branson)

Leave A Comment