Logo
Tuli vain mieleeni
Ajatuksia

Ajatuksia

Valmentava johtajuus

Luin liikuntatieteiden tohtori Seppo Pulkkisen mielenkiintoisen väitöskirjan, jossa hän käsitteli johtajuutta koulu- ja urheilumaailmassa. Hänen havaintonsa sopivat erittäin hyvin myös minkä tahansa organisaation johtamiseen ja jokaiselle esimiehelle!

Pulkkisen mukaan tehokkaassa ja tuloksekkaassa valmentajuudessa ja johtajuudessa on selviä yhdistäviä piirteitä:

  1. Urheilussa toimijana on ihminen, joka yrittää pärjätä kilpaurheilun kovassa maailmassa. Hyvä valmentaja on tarvittavalla tavalla kova, joka kannustaa parempiin suorituksiin, mutta hänen kovan pintansa alta löytyy inhimillinen ihminen, joka hallitsee ihmisten kanssa toimimisen.
  2. Jokaisessa organisaatiossa on tietyt aikasidonnaiset tehtävänsä; kouluissa niitä määrittelevät lukuvuosi ja urheilussa sarjakausi. Aikasidonnaisiin tehtäviin liittyy hektisyys, joka edellyttää vahvaa tilannejohtamisen taitoa.
  3. Tehtäväalueiden laajuus. Valmentaja, rehtori tai johtaja toimivat nopeasti muuttuvassa maailmassa, jonka myötä tehtäväalueiden laajentumisen tiedostaminen on tärkeä osa arkea. Staattisuus on taantumista.
  4. Muutoksen sieto. Urheilussa muutos on jatkuvasti läsnä ja johtajana pärjäämisen edellytys on muutoksen sietämisen lisäksi valmiutta sen toteuttamiseen. Vahvan urheilutaustan omaavilla henkilöillä on usein erinomainen muutoksen sietokyky.
  5. Johtamiskäyttäytyminen. Riippumatta siitä, puhutaanko kasvatuksellisesta vai valmennuksellisesta johtamisesta, halutun toiminnan aikaansaaminen edellyttää johtajalta ihmisten huomioimista ja tulosten aikaansaamista heidän avullaan. Urheilumaailmassa tästä käytetään termiä pelinlukutaito.

Pulkkinen tuo tutkimuksessaan esille selvästi sen, että ihmisten huomioiminen on noussut yhä merkittävämmin esille ja valmentajan rooli on muuttunut kahden viimeisen vuosikymmenen aikana ihmisjohtamisen ja tiimityön suuntaan. Tiimitoiminta, jaettu johtajuus ja koko henkilöstön saaminen mukaan yhteisöjen kehittämiseen ovat sellaisia johtajuuden elementtejä, jotka toimivat esimiehen työssä paremmin kuin punaisen valon takana toimistohuoneessa tapahtuva ”oikeisiin asioihin” keskittyvä asiajohtaminen.

Henkinen asenne ratkaisee menestyksen. Urheilussa tai esimiehenä toimimisessa, menestymisessä tai hyvän ilmapiirin aikaansaamisessa ei puhuta ihmeellisistä tai vaikeista asioista. Puhutaan halusta kunnioittaa ja tukea toista ihmistä samalla, kun hänelle asetetaan selkeät tavoitteet.

 

Lähde:

Pulkkinen, S. 2011. Valmentajataustan merkitys rehtorin työssä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 407.

Leave A Comment